Dr. Neşet Hikmet Özgeçmiş

Doktora, Yönetim Bilimi ve Bilgi Sistemleri, Rhode Island Üniversitesi M.BA, İşletme, Rhode Island Üniversitesi B.S., İnşaat Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Dr. Neşet Hikmet, sağlık sektörü ile ilgili faaliyetlerde yoğun olarak yer almaktadır. 2005-2008 yılları arasında, South Florida Üniversitesi’nde Sağlık Kaynakları Hizmet İdaresi tarafından finanse edilen Sağlık Hizmetleri Sistemleri ve Politikaları Araştırma Merkezi’nin (CRHSP) kurucu üyesi ve direktörü olarak görev yaptı. Merkez, sağlık hizmeti sunum sistemlerini etkileyen temel stratejik konuları belirlemek ve araştırmak için operasyon araştırması yaptı. 2006-2007 döneminde, Florida Valisinin Sağlık Bilgi Altyapısı, Gizlilik ve Güvenlik Projesi’nde, sağlık bilgisi alışverişini etkileyen gizlilik ve güvenlik uygulamaları ile ilgili öneriler sunan çalışma grubunun bir üyesi olarak görev yaptı. Türkiye’de görev yaptığı 2010-2012 döneminde Dr. Hikmet, Türkiye’deki Sağlık Tesislerinin geleceği çalışma grubuna başkanlık etmiştir ve Türkiye Cumhuriyeti 2013-2023 Sağlıkta Dönüşüm Eylem Planı’nın yazarlarından biridir.